Home

WAŻNE: PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z INFORMACJAMI PONIŻEJ PRZED ZAAKCEPTOWANIEM WARUNKÓW I ZASAD, A NASTĘPNIE WYDRUKUJ PONIŻSZY PLIK I PRZECHOWUJ GO Z ZAPISEM TRANSAKCJI, REGULAMINU I WARUNKÓW I METODAMI PŁATNOŚCI. WSZYSTKIE TE PLIKI UŁATWIĄ CI KORZYSTANIE Z NASZEGO SERWISU.

Wprowadzenie do ogólnych warunków i zasad

Bayview Technologies Limited (zwana dalej jako “Spółka”) zarządza zakładami sportowymi online i stroną hazardową. Spółka jest regulowana i licencjonowana w zgodzie z prawodawstwem i przepisami Republiki Filipin w celu przeprowadzania zakładów i organizacji gier. Spółka jest operatorem poniższej strony (zwanej dalej jako „Strona”) www.dafabet.com , gdzie Spółka dostarcza swoje internetowe zakłady i serwis gier.

Ogólne warunki i zasady

Poniżej przedstawiamy warunki i zasady korzystania i używania Strony. Każda aktywność użytkowników Strony podlega pod te właśnie warunki i zasady.

 1. 1. Stosowanie niniejszych Warunków i Zasad

  1. 1.1

   Bayview Technologies Limited ("Firma") operuje zakładami sportowymi na żywo jak również innymi formami hazardu. Firma zarejestrowana jest na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (numer rejestracji 528699) a zlokowana jest na Mill Mall Suite 6, Wichhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Firma jest regulowana i licencjonowana zgodnie z prawem Filipińskim regulującym zakłady bukmacherskie i rynek hazardowy. Firmy jest własnością strony internetowej ("Strona") www.dafabet.com która to świadczy usługi zakładów sportowych i hazardu online.

  2. 1.2

   Spółka zachowuje prawo do wprowadzenia zmian w ten dokument w każdej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia, odnosi się to również do regulaminu, regulacji, polityki prywatności. Użytkownik jest zobowiązany do sprawdzania okresowego sekcji warunków i zasad, aby zapoznać się z jakimikolwiek zmianami w warunkach korzystania ze Strony. Poprawki lub zmiany w warunkach i zasadach stają się ważne w momencie ich opublikowania w tej sekcji.

  3. 1.3

   Warunki i zasady, regulamin i regulacje, polityka prywatności oryginalnie są dostępne w języku angielskim. Jeśli w wersjach językowych wystąpi rozbieżność pomiędzy zapisami w warunkach i zasadach, regulaminie i regulacjach, polityce prywatności, wówczas wersja angielskojęzyczna uznana zostaje za nadrzędną.

 2. 2. Twoja Reprezentacja

  1. 2.1

   Legalnie uczestniczy w Zakładach sportowych w zgodzie z jurysdykcją swojego kraju;

   • Ma ukończone co najmniej 18 lat, albo inny przedział wiekowy, który w zgodzie z jurysdykcją twojego kraju stanowi o twojej pełnoletniości

   • Legalnie uczestniczy w Zakładach sportowych w zgodzie z jurysdykcją twojego kraju

   • Posiada psychiczną zdolność i świadomość podjęcia odpowiedzialności za swoje działania i przestrzeganie warunków i zasad.

   • Spółka zachowuje prawo do anulowania transakcji osób nieletnich i osób niezdolnych do gry, jak też nagminnie łamiących zasady korzystania z serwisu.

  2. 2.2

   Jeśli chcesz zawrzeć zakład ze Spółką, powinieneś uwzględnić prawodawstwo twojego kraju, miejsca zamieszkania albo miejsca, z którego chcesz zawrzeć zakład, które zabraniałoby gry w zakłady online lub hazardu online, albo korzystania i dostępu do tej strony. Użytkownik nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantuje, że nie zarejestruje i otworzy konta gracza:

   • a. podlegając pod jurysdykcję, która zabrania dostępu do strony z jakiegokolwiek powodu;

   • b. podlegając pod jurysdykcję zabraniającą hazardu;

   • c. jeśli jesteś rezydentem narodowości, która zabrania swoim obywatelom uczestniczenia w hazardzie; oraz

   • d. jeśli jesteś rezydentem jednego z poniższych krajów lub podlegasz pod ich jurysdykcję: Hong Kong, Macao, Stany Zjednoczone Ameryki Północnej lub terytoria zależne, Izrael, Francja, Hiszpania, Portugalia, Szwajcaria, Irlandia, Cypr, Turcja, Tajwan, Singapur lub Republika Filipin (łącznie są to Zakazane Jurysdykcje)

  3. 2.3

   Użytkownik zgadza się, akceptuje, nieodwołalnie i bezwarunkowo zapewnia Spółkę, że:

   • jest wyłącznie odpowiedzialny za zapoznanie się z lokalnym lub narodowym prawodawstwem przed dokonaniem rejestracji lub/i zawarciem zakładów ze Spółką. Zachęcamy do zasięgnięcia porady prawnej przed rejestracją lub/i złożeniem zakładów w Spółce, aby upewnić się że nie stoją one w przeszkodzie ze stosownym prawem. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie lokalnych lub krajowych przepisów, ani za sytuacje, które są następstwem takich działań, itp. Oraz,

   • przyjmuje do wiadomości i uznaje, że Spółka jest legalna i licencjonowana na świadczenie usług sportowych i hazardowych, stąd stanowisko Spółki zmierza do świadczenia usług tam, gdzie jest to legalne, stąd też Spółka dołoży wszelkich starań, aby nie prowadzić działalności z Zakazanymi Jurysdykcjami albo klientami pochodzącymi z takich rejonów: Zakazanych Jurysdykcji.

  4. 2.4

   Bez ograniczenia klauzuli 2.2 i 2.3 w jakikolwiek sposób, osób prawnych albo jednostek (takich jak, ale nie ograniczając do: korporacji, partnerstwa, firm i innych podmiotów prawnych) zamieszkały/miejsce zamieszkania, rzeczywiście nie znajdują się w rejonie Stref Zakazanych, gdzie oferowanie produktów Spółki jest niedozwolone. W związku z powyższym, nieodwołalnie i bezwarunkowo gwarantujesz że:

   • Nie jesteś mieszkańcem/rezydentem, fizycznie nie przebywasz ani nie współpracujesz z żadną organizacją handlową i biznesową ze Stref Zakazanych; oraz

   • Nie zawrzesz żadnego zakładu z terenu Stref Zakazanych

  5. 2.5 Spółka zastrzega sobie prawo do żądania od Ciebie dokumentu potwierdzającego pełnoletność, aby umożliwić rejestrację, dostęp i korzystanie ze Strony w każdym momencie. Spółka może również usunąć twoje konto gracza i wykluczyć Cię, jeśli dokument stwierdzający pełnoletniość nie zostanie przekazany Spółce.

   Zgadzasz sie, ze korzystasz z tej Strony na wlasne ryzyko, a takze rozumiesz i akceptujesz fakt, ze korzystajac ze Strony lub innych ofert bezposrednio z nia powiazanych, mozesz stracic pieniadze na zaklady zawarte, wyrazasz przy tym akceptacje i pelna odpowiedzialnosc za ewentualne straty.

  6. 2.6

   Zgadzasz się nieodwołalnie i bezwarunkowo, że nie będziesz reprezentował siebie jako agenta, partnera Spółki bez pisemnego upoważnienia wydanego przez Spółkę; a co za tym idzie w żaden sposób nie powinieneś reklamować, upubliczniać, promować Spółki lub Serwisów pokrewnych bez pisemnego upoważnienia.

  7. 2.7

   Użytkownik gwarantuje, że nie będzie dokonywał ataków, próby shakowania, nieautoryzowanego przejęcia danych, ani nie wprowadzi żadnego złośliwego oprogramowania na Stronę. Jako takiego, zabrania mu się, bez ograniczeń: a) inżynieri, dekompilacji (części lub całości) jakiegokolwiek oprogramowania dostępnego na Stronie; lub (b) wykonywania kopii, modyfikowania, powielania, transmisji, używania, wykorzystywania i udostępniania wszystkich lub jakiejkolwiek części Strony albo materiałów lub informacji na niej zawartych; lub (c) udzielania informacji o kontach graczy stronom trzecim; lub (d) naruszania przepisów zawartych w niniejszym dokumencie, nie ograniczając do Klauzuli 6 poniżej albo (e) oszukiwania, zwodzenia, dezinformacji lub przywłaszczenia w jakikolwiek sposób poprzez używanie lub nadużywanie serwisów ofertowanych przez Spółkę na Stronie. W przypadku jakiegokolwiek podejrzenia złamania tych zasad, Spółka zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych, a także do zawieszenia lub zablokowanie twojego konta gracza na potrzeby przyszłego dochodzenia. Jeżeli Spółka udowodni złamanie tych zasad, wówczas za następstwo uważa się zamknięcie konta gracza wraz ze zdeponowanymi na jego koncie środkami.

  8. 2.8

   Użytkownik poinformuje Spółkę, tak szybko jak to tylko możliwe, o jakichkolwiek błędach w otrzymanych płatnościach, albo płatnościach wpłaconych. W przypadku takich sytuacji stosuje się zapisy Klauzuli 5 dostępnej poniżej.

  9. 2.9

   Użytkownik nie pozwoli ani nie upoważni żadnej innej osoby lub stron trzecich do korzystania z usług Spółki, korzystania ze swojego konta albo akceptowania jakichkolwiek wygranych na swoje konto.

  10. 2.10

   Użytkownik zgłosi wszystkie swojego wygrane do odpowiedniego organu skarbowego, jeśli jest rezydentem jurysdykcji, która wymaga opodatkowania takich wygranych przez prawo. Spółka w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za niedopilnowanie tego przez użytkownika.

  11. 2.11

   Użytkownik zgadza się w pełni bronić, zabezpieczyć i chronić Spółkę i jej zarząd, dyrektorów, pracowników, konsulantów, doradców, agentów i dostawców, natychmiast na żądanie z wszelkich roszczeń, odpowiedzialności, szkód, strat, kosztów i wydatków, w tym opłat prawnych (niezależnie od prawodawstwa), które wynikły z naruszenia przez Użytkownika któregokolwiek z warunków lub przepisów korzystania ze Strony lub używania jego konta gracza przez osoby nieupoważnione.

 3. 3. Informacje o Koncie i Dane Prywatne

  1. 3.1

   Depozytu środków na konto gracza w Spółce możesz dokonać tylko przez zaakceptowaną wcześniej metodę płatności na Stronie, wpłaty i wypłaty realizowane są poprzez tę samą metodę zaakceptowaną przez Spółkę (“Autoryzowana Opcja Wpłaty”), z wyjątkiem sytuacji, gdy dokonujesz depozytu pieniędzy bezpośrednio w Spółce. Autoryzowana Opcja Wpłaty nie może reprezentować siebie jako autoryzowanego do otrzymania funduszy bez uprzedniego pisemnego upoważnienia ze strony Spółki; Autoryzowana Opcja Wpłaty nie może także być wykorzystywana do reklamy, upublicznienia, promocji Spółki lub jej usług bez uprzedniego pisemnego upoważnienia wydanego przez Spółkę.

  2. 3.2

   Bayview Technologies Limited ("Firma") operuje zakładami sportowymi na żywo jak również innymi formami hazardu. Firma zarejestrowana jest na Brytyjskich Wyspach Dziewiczych (numer rejestracji 528699) a zlokowana jest na Mill Mall Suite 6, Wichhams Cay 1, P.O. Box 3085, Road Town Tortola, Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Firma jest regulowana i licencjonowana zgodnie z prawem Filipińskim regulującym zakłady bukmacherskie i rynek hazardowy. Firmy jest własnością strony internetowej ("Strona") www.dafabet.com która to świadczy usługi zakładów sportowych i hazardu online.

  3. 3.3

   Użytkownik zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich Danych Prywatnych Spółce podczas procesu rejestracji, a także ponosi odpowiedzialność, za zapewnienie, że informacje te są na bieżąco aktualizowane poprzez Stronę, w szczególności adres, numer telefonu i płatności/szczegóły bankowe (jeśli zaakceptowane). Użytkownik musi dostarczyć prawdziwych informacji podczas otwierania konta, niedopełnienie tego obowiązku skutkuje naruszeniem zasad i warunków korzystania z serwisu, co oznacza zamknięcie konta gracza wraz ze zdeponowanymi na nim środkami. Użytkownik zgadza się dostarczyć na żądanie Spółki kopię dokumentu potwierdzającego dane wprowadzone podczas rejestracji. Klient upoważnia Spółkę do podjęcia działań, legalnych przez prawo, które Spółka uzna za niezbędne w procesie weryfikacji konta gracza („Informacje personalne”). Przez takie informacje personalne rozumie się takie, które uznane zostaną przez Spółkę za niezbędne w celu dokonania prawidłowej weryfikacji konta i tożsamości gracza. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego i zatwierdzenie Regulaminu i Warunków i Zasad, użytkownik traktowany będzie jako Zarejestrowany Klient („Zarejestrowany Klient”). Spółka zachowuje sobie prawo do zaakceptowania bądź odrzucenia rejestracji z jakiegokolwiek powodu. Tylko Zarejestrowani Klienci mogą w pełni korzystać z usług oferowanych przez Spółkę i grać do limitu zakładów lub limitu środków posiadanych na koncie gracza.

  4. 3.4

   Użytkownik może otworzyć tylko jedno konto gracza na Stronie prowadzonej przez Spółkę. Wszystkie dodatkowo otwarte konta mogą zostać zamknięte przez Spółkę a jakiekolwiek środki znajdujące się na koncie mogą zostać zwrócone lub wszystkie takie rachunki mogą zostać uznane za jedno wspólne konto i scalane przez Spółkę, w obu przypadkach wedle uznania Spółki. Użytkownik zgadza się, że Spółka skorzysta z każdej dostępnej i rozsądnej metody, aby określić czy dwa lub więcej kont należy do tego samego klienta.

  5. 3.5

   Jako Zarejestrowany Klient, dysponujesz loginem gracza i hasłem (“Informacje Dostępu do Konta”), które traktować należy poufnie i prywatnie. Odpowiedzialnością gracza jest zapewnienie bezpieczeństwa informacjom dostępowym do konta i to użytkownik ponosi odpowiedzialność za nadużycie lub/i nieuprawnione użycie danych tych przez osoby trzecie. Jeśli obawiasz się, że twoje informacje dostępowe do konta mogły stać się ogólnodostępne, obejrzane przez strony trzecie, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Spółkę, wówczas nowe dane zostaną dostarczone przez Spółkę. Jakiekolwiek zakłady lub żądania złożone online, po prawidłowym wprowadzeniu informacji dostępu do konta, będą uznawane za ważne i wiążące dla Ciebie i Spółki. Tylko i wyłącznie po zgłoszeniu Spółce, że informacje dostępu do konta zostały naruszone, Spółka może zablokować zawieranie nowych zakładów lub żądań.

  6. 3.6

   Spółka może wymagać od Ciebie zmiany hasła dostępu lub Informacji Dostępu do Konta od czasu do czasu, lub Spółka może zawiesić twoje konto jeśli ma uzasadnione podejrzenie naruszenia zasad bezpieczeństwa i niewłaściwego wykorzystania Strony. Spółka może według własnego uznania zmienić informacje dostępu do konta po wcześniejszym poinformowaniu Cię o tym fakcie.

  7. 3.7

   Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony środków klienta, Spółka może zarządzić losowe kontrole zabezpieczeń. Niniejszym zobowiązujesz się do udzielenia Spółce dodatkowych informacji lub/i dokumentacji mającej na celu potwierdzenie twojej tożsamości jako właściciela konta, w razie takiej kontroli.

  8. 3.8

   Użytkownik powinien sprawdzić saldo konta po każdym logowaniu na Stronę. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności w saldzie konta, użytkownik ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Spółkę o takiej sytuacji, a także określić przedział czasowy transakcji, od ostatniego zweryfikowania salda konta. Jeśli Spółka nie otrzymuje żadnego powiadomienia o takich rozbieżnościach w ciągu miesiąca (30 dni) kalendarzowych od momentu zakończenia ostatniego miesiąca, użytkownik zgadza się zrzec wszelkich roszczeń co do salda konta i akceptuje jego stan.

  9. 3.9

   Spółka zachowuje sobie prawo do zamknięcia lub zawieszenia konta, bez dodatkowych wyjaśnień. Spółka wówczas zrefunduje saldo konta. Spółka może również odstąpić od refundacji, w tym przypadku nierozliczone zakłady będą honorowane, jeśli zawarte zostały one zgodnie z niniejszymi zasadami i warunkami gry.

  10. 3.10

   W przypadku złożenia depozytu i zlecenia wypłaty bez otrzymania bonusu, należy dokonać jednokrotnego obrotu pełną kwotą wpłaty. Pamiętać należy, że zakłady anulowane, odrzucone, remisowe nie liczą się do warunków obrotu. Użytkownik może wypłacić środki ze swojego konta pod warunkiem, że ma wystarczające saldo konta, które zostanie potwierdzone przez Spółkę. Obowiązują wytyczne w przewodniku dla zlecania wypłat, dostępne na Stronie.

  11. 3.11

   Użytkownik może zamknąć swoje konto gracza w Spółce w dowolnym momencie, poprzez poinformowanie Spółki o takim życzeniu na adres e-mail plsupport@dafabet.com. Jeśli zdecyduje on do zamknięcia konta w Spółce, musi natychmiast przestać korzystać z usług oferowanych przez Stronę. Tylko po ogłoszeniu przez Spółkę, że konto zostało zamknięte zakłady i żądania złożone na koncie zostaną uznane za nieważne. Użytkownik będzie odpowiedzialny za wszelkie działania podjęte na koncie do czasu pojawienia się takiej informacji ze strony Spółki.

  12. 3.12

   Odpowiedzialnością użytkownika jest zachowanie aktywności na koncie gracza w Spółce. W tym celu należy przynajmniej raz zalogować się na Stronę i skorzystać z usług Spółki przez okres dwunastu (12) miesięcy, aby utrzymać konto jako aktywne. Jeśli konto pozostaje nieaktywne przez dwanaście kolejnych (12) miesięcy lub dłużej, Spółka zachowuje prawo do zamknięcia konta gracza, a użytkownik zgadza się zrzec wszelkich roszczeń do konta i ewentualnych środków na nim zdeponowanych.

  13. 3.13

   Spółka może zawiesić albo usunąć twoje konto w dowolnym momencie, jeśli stwierdzi, że naruszyłeś niniejsze warunki i zasady. W przypadku istotnego naruszenia któregokolwiek z przepisów, Spółka zastrzega sobie prawo wkroczenia na drogę prawną przeciwko użytkownikowi. Ponadto Spółka zastrzega sobie prawo wstrzymania wypłat zaległych funduszy jako gwarancję wynikającą z powodu naruszenia niniejszych przepisów.

 4. 4. Warunki Zaakceptowania Zakładu

  1. 4.1

   Spółka akceptuje zakłady tylko od Zarejestrowanych Klientów dokonane online poprzez Stronę.

  2. 4.2

   Użytkownik może zawrzeć zakład, tylko jeśli jest Zarejestrowanym Klientem na Stronie, a zawarte zakłady pod jurysdykcją Protokołu Internetowego Adresu dostarczonego przez Spółkę, z którego to użytkownik łączy się ze Stroną. Zakład zostanie uznany za ważny, tylko wtedy kiedy zostanie zaakceptowany i zarejestrowany przez serwer Spółki w jurysdykcji, gdzie serwer Spółki jest zlokalizowany. Spółka poinformuje Cię poprzez swoją Stronę kiedy zakład został zaakceptowany i zapisany. Zakład uznany jest za kompletny, gdy zostanie zaakceptowany i zapisany w jurysdykcji, gdzie znajduje się serwer Spółki a użytkownik zostanie poinformowany o jego akceptacji, zgodnie z niniejszymi warunkami i zasadami.

  3. 4.3

   Kiedy z powodzeniem zawarłeś zakład na Stronie, otrzymasz elektroniczne potwierdzenie (notkę), która jest dowodem potwierdzającym zawarcie i akceptację zakładu przez Spółkę.

  4. 4.4

   Zakład zostanie uznany za anulowany, jeśli wystąpiły błędy z transmisją danych, nie ograniczając do sytuacji przerwania lub zakłócenia spowodowanego problemami technicznymi.

  5. 4.5

   Użytkownik nie może anulować albo zmienić zakładu od momentu jego faktycznego zawarcia, zaakceptowane i zapisane przez Spółkę zakłady nie podlegają możliwości anulowania, zgodnie z niniejszym dokumentem. Jeśli istnieje jakikolwiek spór odnośnie miejsca zawarcia zakładu, użytkownik powinien poinformować o tym Spółkę przed finalizacją akceptacji takich zakładów oraz/lub przed rozpoczęciem zdarzenia, które to zostało obstawione. Spółka bada takie przypadki według własnego uznania.

  6. 4.6

   Dla ochrony dobra użytkowników i Spółki, wszystkie elektroniczne transakcje są zapisywane przez Spółkę. W sytuacji, gdy wystąpi spór może on zostać rozwiązany przez Spółkę poprzez odniesienie się do elektronicznego zapisu, który posłuży za dowód w takim sporze. Użytkownik zgadza się, że taki zapis będzie ostatecznym dowodem i przesądzi o rozstrzygnięciu zaistniałej sytuacji.

  7. 4.7

   Spółka zachowuje prawo do zawieszenia albo usunięcia możliwości przyjmowania zakładów na określone rynki, bez uprzedniego powiadomienia o tym. Kiedy rynki są zawieszone lub czasowo wstrzymanie, wszelkie próby zawarcia zakładów zostaną odrzucone.

  8. 4.8

   Spółka zachowuje prawo, wedle własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia, odrzucić przyjęcie jakiegokolwiek zakładu lub odrzucenia części stawki, oraz zawieszenie lub zamknięcie konta w dowolnym momencie, jeśli ma uzasadnione podejrzenie, że dalsze korzystanie z konta może spowodować straty dla Ciebie lub Spółki; albo jest wynikiem śledztwa o naruszenie niniejszych warunków i zasad, regulaminu i zasad albo polityki prywatności; jeśli Spółka ma uzasadnione podejrzenie naruszenia zasad, lub użytkownik złożył skargę.

  9. 4.9

   Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe z przyczyn telekomunikacyjnych lub uszkodzenia sprzętu, które uniemożliwiły prawidłowe zawarcie, akceptację, zapisanie i powiadomienie o zakładzie.

  10. 4.10

   Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty, które zostały spowodowane lub rzekomo są spowodowane przez Stronę lub jej zawartość, wliczając, ale nie ograniczając się do opóźnień lub przerw w operacjach i transmisji danych, linii komunikacyjnych, lub jakiekolwiek błędy powstałe w tego typu relacjach.

  11. 4.11

   Zakłady będa akceptowane do momentu rozpoczęcia danego spotkania (tzw. „deadline”) dla każdego oferowanego zdarzenia. Terminy te są uznane i sprawdzone przez Spółkę i zaakceptowane przez Użytkownika. Jeśli zakład zawarty został po faktycznym rozpoczęciu spotkania lub poprzez nieumyślne przyjęcie go przez Spółkę, wówczas zachowuje ona prawo do anulowania każdego zawartego po czasie zakładu.

  12. 4.12

   Zakłady zawarte z użyciem karty kredytowej, karty debetowej nie będą ważne do momentu gdy Spółka (albo Autoryzowana Opcja Płatności) otrzyma pełną płatność, odnosząc się do Klauzuli 4.2 powyżej. W przypadku zawarcia takiego zakładu przed potwierdzeniem płatności, zakład zostanie automatycznie anulowany.

  13. 4.13

   Twoje saldo konta musi mieć bilans dodatni, aby móc zawierać zakłady. W przeciwnym wypadku zawieranie zakładów jest niedozwolone.

  14. 4.14

   Wszystkie kursy/linie wyświetlane na Stronie mogą ulec zmianie, ale zostają uznane za niezmienione jeśli doszło do zawarcia zakładu, zaakceptowane i zapisane zgodnie z Klauzulą 4.2 powyżej. Spółka zachowuje prawo, według własnego uznania i bez uprzedniego poinformowania, do zmiany kursów, stawek na dowolny zakład, rynek albo zdarzenie w dowolnym momencie bez uprzedniego poinformowania. Firma zastrzega sobie również prawo według własnego uznania do wstrzymania przyjmowania zakładów jeśli wystąpiły błędy np. niewłaściwe wyświetlanie kursów, stawek, albo jakichkolwiek innych informacji o zakładzie, rynku, wydarzeniu, czasie. Spółka w takich wypadkach poinformuje o tym na swojej Stronie.

  15. 4.15

   Maksymalna stawka zakładu, który możesz postawić na dany rynek lub wydarzenie zależy od specyfikacji tego konkretnego zakładu i może zostać zmieniona przez Spółkę według własnego uznania.

  16. 4.16

   Użytkownik potwierdza i zgadza się, że jego konta zarejestrowane w Spółce nie jest kontem bankowym i dlatego nie jest ubezpieczone, gwarantowane, sponsorowane lub w inny sposób chronione nie podlega ochronie kont w systemach bankowych lub temu podobnych. Wszelkie środki zdeponowane na koncie Spółki nie przyciągają żadnego zainteresowania. Jako takie, nie gwarantujemy ich ochrony w przypadku naszej niewypłacalności.

 5. 5. Prowadzenie Firmy i Ograniczenie Odpowiedzialności

  1. 5.1

   Wygrane zostaną dopisane albo przegrane pobrane z konta po otrzymaniu potwierdzenia końcowego rezultatu spotkania od organu odpowiedzialnego, źródła (w przypadku wydarzeń sportowych najczęściej jest to organ sportowy organizujący dane wydarzenie).

  2. 5.2

   Jeśli środki zostaną dopisane do konta albo z niego pobrane poprzez błąd, użytkownik ponosi odpowiedzialność za poinformowanie Spółki o wystąpieniu takiego błędu. Sumy dodane do konta w wyniku błędu zostaną uznane za nieważne i muszą zostać zwrócone Spółce. Użytkownik nie może korzystać i zawierać zakładów używając funduszy dopisanych do konta w wyniku błędu i Spółka zachowuje prawo do anulowania jakichkolwiek transakacji (wliczając w to zakłady) zawartych z wykorzystaniem takich środków. Użytkownik zgadza się do zwrotu niesłusznie dopisanych mu środków, które mógł wypłacić oraz wygranych z zakładów postawionych za omyłkowo dopisane środki.

  3. 5.3

   Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności w kapitale własnym, umowie, czynie niedozwolonym, zaniedbania lub w inny sposób (lub w innej teorii prawa) za jakiekolwiek szkody lub straty bezpośrednie, pośrednie, lub w innym charakterze, bez ograniczenia, które są uważane za spowodowane lub powstałe w wyniku korzystania ze Strony albo jej zawartości, bez ograniczenia do błędów, niedokładności lub niejasności na stronie i jej produktach, awarie, usterki, opóźnienia lub przerwy w działaniu lub transmisji, linii komunikacyjnej, wszystkie osoby użytkujące lub nadużywające strony lub jej zawartości, ewentualne błędy lub braki w treści, szkody za straty w działalności, strata środków, utrata informacji handlowych lub innej korzyści majątkowej oraz straty lub szkody (pomimo poinformowania Spółki o możliwości takiej straty lub szkody).

  4. 5.4

   Spółka w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności w kapitale własnym, umowie, czynie niedozwolonym, zaniedbania lub w inny sposób (lub w innej teorii prawa) za jakiekolwiek szkody lub straty bezpośrednie, pośrednie, lub w innym charakterze, bez ograniczenia, które są uważane za spowodowane lub powstałe w wyniku korzystania ze Strony albo jej zawartości, bez ograniczenia do błędów, niedokładności lub niejasności na stronie i jej produktach, awarie, usterki, opóźnienia lub przerwy w działaniu lub transmisji, linii komunikacyjnej, wszystkie osoby użytkujące lub nadużywające strony lub jej zawartości, ewentualne błędy lub braki w treści, szkody za straty w działalności, strata środków, utrata informacji handlowych lub innej korzyści majątkowej oraz straty lub szkody (pomimo poinformowania Spółki o możliwości takiej straty lub szkody).

  5. 5.5

   Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych warunków i zasad, wynikających z warunków pozostających poza kontrolą.

  6. 5.6

   Spółka zastrzega sobie prawo do usunięcia Strony lub elementów Strony w dowolnym momencie i zapewnić prawa użytkownikom do złożonych depozytów na kontach graczy, Spółka nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkowników w żaden inny sposób w wyniku tego typu sytuacji

 6. 6. Korzystanie ze Strony

  1. 6.1

   Nie ograniczając zdolności do poszukiwania alternatywnych środków, Spółka może, według własnego uznania zawiesić możliwość korzystania ze Strony, zawiesić lub zamknąć konto, unieważnić zakład, wstrzymać wypłatę funduszy, jeśli Spółka ma podstawy wierzyć lub podejrzewać, że twoja działalność ma coś wspólnego z praniem pieniędzy, wykroczeniem lub innym oszustwem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystanie ze Strony jest naruszeniem lokalnych lub krajowych praw, takich jak, ale nie ograniczając do, pranie pieniędzy, wykroczenie, każda płatność wykonana ze Spółką może zostać przez nią zamrożona lub wstrzymana. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek tego typu płatności, podczas gdy Spółka musi udzielić informacji lub dokumentacji do organów regulacyjnych

  2. 6.2

   Spółka zachowuje prawdo do anulowania wszystkich zakładów dokonanych z wykorzystaniem innych osób, grupy osób, syndykatu, który miał za zadanie nielegalne wyłudzenie środków od Spółki, a także gwarantuje sobie prawo do przekazania danych tych użytkowników odpowiednim organom.

  3. 6.3

   Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Spółkę, jej dyrektortów, pracowników, współpracowników, konsultantów i doradców od wszelkich strat i zniszczeń spowodowanych działalnością mającą na celu dokonanie oszustwa, przywłaszczenia pieniędzy. U źródła znajdują się również szkody i straty poniesione przez innych użytkowników, którzy w ocenie Spółki byli zamieszani w ten nielegalny proceder.

  4. 6.4

   “Wykroczenia” lub/i “oszustwa” wliczają w swoją definicję, ale nie ograniczając się tylko do niej, jakiekolwiek naruszenia warunków i zasad, regulaminu i warunków, jednego konta dla gracza, limitów zakładów, limitu wygranych, prób hakowania, nieautoryzowanego używania informacji dostępu do konta, udzielania dostępu do konta osobom trzecim, próby naruszenia systemu bezpieczeństwa na Stronie lub systemu i oprogramowania Spółki, błędnego, świadomego lub nieświadomego, przekazywania funduszy od i do osób trzeci na ich konta lub z ich kont, udzielania fałszych informacji personalnych, dokonywania wpłat środków co do których zachodzi podejrzenie, że służą do prania pieniędzy lub innego oszustwa.

 7. 7. Generalne Zasady i Regulamin Zakładów Specjalnych

 8. 7.1

  Dla Zakładów Sportowych Online, następujące zasady:

  1. 7.1.1

   “Zakłady Sportowe Online” oznaczają platformę internetową do gry poprzez Stronę zarządzaną przez Spółkę, a także inne usługi i gry oferowane i spisane na stronie www.dafabet.com wliczając w to, ale nie ograniczając do: zakładów sportowych, kasyna online lub/i bingo online, lub/i poker roomu online lub/i gier jackpot lub/i innych gier dostępnych. „Oprogramowanie” oznacza licencjonowane przez Spółkę oprogramowanie wliczając w to każdy program lub bazę danych, albo jakąkolwiek pochodną, która jest wymagana do dostępu przez użytkownika do korzystania ze Strony i branie udziału w Zakładach Sportowych Online.

  2. 7.1.2

   Spółka niniejszym udziela użytkownikowi osobistej, niezbywalnej zgody na korzystanie z Oprogramowania, aby grać w Zakładach Sportowych Online i innych grach, w zgodności z następującymi ograniczeniami:

   1. a.

    Użytkownik nie jest uprawniony do: instalowania lub pobierania Oprogramowania na serwer lub inne narzędzie nośne, które umożliwia dalsze pobranie. Oprogramowania z innego serweru lub strony internetowej lub udostępnienie do pobrania innym osobom; współudziału, najmu, pożyczania, pobierania opłat, udostępniania odpłątnie, transferu lub kopii (za wyjątkiem sytuacji, gdzie uzyskano na to zgodę), icencji na korzystanie z Oprogramowania albo rozprowadzania kopii Oprogramowania; tłumaczenia, inżynierii, dekompilacji, modyfikacji, tworzenia pochodnych programów lub jakiejkolwiek modyfikacji. Oprogramowania kopiowania lub tłumaczenia dokumentacji użytkownika  dostarczonej ‘online’ w elektronicznym formacie inżynierii, dekompilacji, modyfikacji, dostosowania, tłumaczenia, dokonywania jakichkolwiek prób odkrycia kodu źródłowego Oprogramowania lub tworzenia dzieł pochodnych w oparciu o całość lub jakąkolwiek część Oprogramowania. Wprowadzania, dostępu lub podejmowania prób uzyskania dostępu lub obejścia systemu bezpieczeństwa w jakikolwiek sposób (wliczając w to, ale nie ograniczając do robotów, botów i podobnych urządzeń) Zakładów Sportowych Online lub Strony, aby dokonać jakichkolwiek zmian w Oprogramowaniu lub/ii jego pochodnych.

   2. b.

    Użytkownik nie jest właścicielem Oprogramowania. Oprogramowanie jest własnością i zarządzane jest przez strony trzecie, dostawców oprogramowania spółki (‘Dostawcy Oprogramowania’). Oprogramowanie i towarzysząca mu dokumentacja, które licencjonowane są przez Spółkę są zastrzeżonymi produktami Dostawcy Oprogramowania i chronione przez światowe prawa autorskie. Fakt korzystania z Oprogramowania nie daje użytkownikowi żadnych roszczeń co do własności lub własności intelektualnej do Oprogramowania. Niniejsza umowa ma zastosowanie wyłącznie do udzielenia licencji na korzystanie z Oprogramowania.

   3. c.

    OPROGRAMOWANIE JEST DOSTARCZONE BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, WARUNKÓW, ZOBOWIĄZAŃ CZY OŚWIADCZEŃ, WYRAŹNIE LUB DOMYŚLNIE, USTAWOWYCH LUB INNYCH. NINIEJSZYM WYŁĄCZA SIĘ WSZELKIE GWARANCJE, WARUNKI (WLICZAJĄC W TO HANDLOWĄ PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU). NIE GWARANTUJEMY ŻE NASZE OPROGRAMOWANIE SPEŁNI TWOJE OCZEKIWANIA

   4. d.

    SPÓŁKA NIE GWARANTUJE, ŻE OPROGRAMOWANIE BĘDZIE NIENARUSZONE LUB ŻE DZIAŁANIE PROGRAMU BĘDZIE BEZBŁĘDNE LUB BEZ ZAKŁÓCEŃ LUB ŻE USTERKI ZOSTANĄ NAPRAWIONE LUB ŻE OPROGRAMOWANIE LUB SERWERY SĄ WOLNE OD WIRUSÓW. W PRZYPADKU KOMUNIKACJI LUB BŁĘDÓW SYSTEMOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS ŁĄCZENIA KONTA Z INNYMI KOMPONENTAMI, ANI SPÓŁKA ANI DOSTAWCA OPROGRAMOWANIA NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNY WOBEC UŻYTKOWNIKA LUB STRON TRZECICH ZA JAKIEKOLWIEK KOSZTY, WYDATKI, STRATY LUB ŻĄDANIA POWSTAŁE W WYNIKU TEGO TYPU BŁĘDÓW. SPÓŁKA ZACHOWUJE SOBIE PRAWO DO USUNIĘCIA WSZYSTKICH GIER Z OPROGRAMOWANIA I STRONY I PODJĘCIA DZIAŁAŃ NIEZBĘDNYCH DO USUNIĘCIA BŁĘDÓW.

   5. e.

    Użytkownik niniejszym potwierdza, że poza kontrolą Spółki jest to, w jaki sposób korzysta z Oprogramowania. Użytkownik pobiera i korzysta z Oprogramowania na własne ryzyko, a Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody tym spowodowane (z wyjątkiem obrażeń ciała lub śmierci wynikających z naszego zaniedbania).

   6. f.

    Oprogramowanie może zawierać poufne informacje, które są wartościowe i prywatne dla Dostawcy Oprogramowania lub/i Spółki. Użytkownik nie jest upoważniony do używania i rozpowszechniania tego typu informacji nikomu, w zgodzie z niniejszą umową.

 9. 7.1.3

  Użytkownik wyraża zgodę na dokonanie pełnej płatności i uiszczenie innych płatności nam lub innym stronom trzecim, które wynikają z korzystania z Zakładów Sportowych Online. Użytkownik zobowiązuje się także do nie podejmowania prób wyłudzeń płatności za korzystanie z Oprogramowania, a takżę zrekompensuje Spółce wszelkie niedopłaty, a także zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Spółkę w procesie przyjmowania płatności użytkownika.

 10. 7.1.4

  Użytkownik wyraża zgodę na pełną płatność i uiszczenie innych płatności nam lub innym stronom trzecim, które wynikają z korzystania z Zakładów Sportowych Online. Użytkownik zobowiązuje się także do nie podejmowania prób wyłudzeń płatności za korzystanie z Oprogramowania, a takżę zrekompensuje Spółce wszelkie niedopłaty, a także zwrot wszelkich kosztów poniesionych przez Spółkę w procesie przyjmowania płatności użytkownika.

 11. 7.1.5

  W przypadku jakiegokolwiek sportu dotyczącego zakładów lub wygranych, decyzja Spółki będzie finalną i wiążącą.

 12. 7.1.6

  Spółka rezerwuje sobie prawo do zrozumiałego wstrzymania wypłat wygranych dopóki nie dokona wiążącej weryfikacji tożsamości i nie będzie pewna, że środki wypłacane są właściwej osobie. W tym celu, Spółka rezerwuje sobie prawo wedłu własnego uznania do żądania okazania ważnego dokumentu tożsamości lub jakiegokolwiek jego odpowiednika lub kopii, akceptowanego przez jurysdykcję użytkownika.

 13. 7.1.7

  W przypadku gdy Spółka będzie podejrzewać jakąkolwiek nielegalną działalność powiązaną z praniem pieniędzy, Spółka zachowuje sobie prawo do wstrzymania wypłaty środków użytkownikowi, a także ich późniejszego przejęcia, jeśli śledztwo wykaże nadużycia ze strony użytkownika.

 14. 7.1.8

  Spółka zachowuje sobie prawo do wstrzymania wypłat wygranych i wypłat w przypadku podejrzenia o nadużycie bądź złamanie zasad jednej z poniższych ofert: (i) bonusy, (ii) innych promocji; albo (iii) specyficznej polityki lub zasad ustalonych w związku z nową grą.

 15. 8.Sportowe Zasady Zakładów

  1. 8.1

   Dodatkowo do niniejszych Warunków i Zasad, Sportowe Zasady Zakładów obowiązują klienta a ich akceptacja jest wymagana, aby móc uczestniczyć w zawieraniu Zakładów Sportowych.

  2. 8.2

   Użytkownik zgadza się z zapisami Sportowych Zasad Zakładów, które są nieodłączną częścią Warunków i Zasad.

 16. 9. Prawo właściwe i Jurysdykcja

  Budowa, moc prawna i wykonanie niniejszej umowy podlega prawu Republiki Filipin. Jednak nie powinno to przeszkodzić Spółce przed podjęciem działań prawnych w żadnej innej jurysdykcji w celu uzyskania rekompensaty lub temu podobne. Angielska wersja języczka niniejszej Umowy jest wiążąca i decydującą nad każdą inną wersją językową posiadaną przez Spółkę.

 17. 10. Samowykluczenie

  Jako odpowiedzialny operator świadczący usługi hazardowe, pozwalamy i dajemy wszystkim klientom możliwość samo-wykluczenia się z naszej oferty hazardowej – prosimy o kontakt z obsługą klienta, aby uzyskać natychmiastową pomoc.

  Powrót do Góry